Avans hogeschool

Na de fusie van vier HBO instellingen had deze hogeschool problemen met het bepalen wat welke docent doet gedurende het schooljaar. Op afdelingsniveau was dit vaak wel bekend, maar hoger in de organisatie ontbrak vaak de informatie, was deze onvolledig of simpelweg te laat.

I2rs heeft toen een team samengesteld waarmee een web-gebaseerde inzetregistratie-applicatie is ontwikkeld.

Door de toepassing van de Agile ontwikkelmethodiek bleven we, ondanks de forse omvang, ruim binnen de gestelde budgettaire en tijdsbegrenzing. Natuurlijk zijn we altijd bereid om ook u te helpen bij de implementatie van dit product.