Opleidingstraject

De directeur van i2rs, Jeroen Baten, is o.a. auteur van een 4-tal studieboeken gebaseerd op het LPI Linux kennisprogramma. Het LPI, oftewel Linux Proffesional Institute, is een organisatie die een aantal Linux kennisniveaus definieert. Ook beheert zij de examinering van deze niveaus. Door de lage kosten die hiermee gepaard gaan is het LPI een populaire kennisstandaard in de onderwijswereld. Geen wonder dus, dat de Nederlandstalige LPI boeken van de heer Baten breed in het onderwijs worden gebruikt.

Een van de grote voordelen van het LPI is, dat het merk onafhankelijk is. Men examineert Linux kennis ongeacht of dit merk A of merk B is. Personeel met een dergelijke certificering is dus niet gebonden aan een specifieke Linux variant en daardoor breed inzetbaar.

De kroon op dit werk is voor ons toch wel de opdracht geweest om personeel van een zeer vooraanstaand universitair rekencentrum op het gebied van Linux bij te scholen.