EU

Binnen de EU bestaat er zogenaamde “kaderprogramma’s” waarin doelstellingen staan geformuleerd teneinde innovatie te bevorderen.

Van de Europese gemeenschap kregen we de vraag om ons licht te laten schijnen over een groot aantal subsidiabele projectvoorstellen. Samen met een team van andere Open Source experts werden deze voorstellen kritisch tegen het licht gehouden met als uiteindelijk resultaat een duidelijke top-10.

Door het vertrouwelijke karakter van deze opdracht kunnen we geen gegevens over projecten en/of bedragen vermelden.