Onderzoek

i2rs kreeg opdracht om een onderzoeksvoorstel te maken op basis waarvan een onderzoek kon plaatsvinden naar het nut en de noodzaak van het gebruik van Open Source software door een grote landelijke overheidsorganisatie.

In dat onderzoek is naar een groot aantal aspecten gekeken:

  • Software die speciaal voor de organisatie was ontwikkeld
  • Software die men als organisatie distribueert

In verband met het vertrouwelijke karakter kunnen we hier niet meer over vermelden.