Het kabinet komt met baanbrekende Open Source plannen

Het Kabinet komt met een voorstel dat overheden verplicht om vanaf april 2008 open standaarden te gebruiken.

staatssecretaris Heemskerk: “Overheden moeten vanaf april 2008 gebruik maken van open standaarden. Dit moet de overheid toegankelijker maken, minder afhankelijk van ICT-leveranciers en het zorgt dat innovatie meer kans krijgt.”

Dit is een in onze ogen baanbrekende visie op het gebruik van Open Source software en open standaarden in Nederland.


Het artikel op de website van het ministerie van Economische Zaken vindt u hier. In het artikel wordt ook verwezen naar het daadwerkelijke actieplan. Dit plan vindt u hier.